תּיקון עולם

שנײַדערס פֿון אַלע לענדער
ברידער און שװעסטער
לאָמיר פֿאַרריכטן די װעלט.

פֿאַר די יתומים װעלן מיר מאַמעס בױען
און ס’װעט אָנהײמיקע קינדער אין גענײַטע הײַזער װױנען.
און נאָך דעם װעלן מיר געלט צו גאָרנישט מאַכן;
יעדערער װעט עסן נאָר קרעפּלעך פֿון שטאָף.

און אױב דער פּלאַן איז אַן אַמביציִעזער,
קענען מיר כאָטש פֿאַרבעסערן אונזער װעלט
מיט זיכער־שפּילקעס.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to תּיקון עולם

 1. Nancy Cohen says:

  hi Ansch:

  Yiddish is even harder to make sense of than spanish! But very cool to
  write a poem in Yiddish.

  hope you had (are having) a nice weekend.

  all is well here – no new news.
  love you
  Mom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s