צו עסטרײַך און צו דײַטשלאַנד

אױף ייִדיש מוז איך שרײַבן די פּאָעמע,
װײַל כ’האָב נישט קײנמאָל זיך געלערנט דײַטש.

איר זײַט נאָר בײזערע חלומות געװען,
אַ מעשׂה מיט װאָס אָפּצושרעקן קינדער.
בײַ מיר זײַט איר געװען נאָר שטענדיק שאָטנס,
װוּ כ’האָב אונדזער געשיכטע אױסגעמאָלט.

הײַנט, אָבער, האָט איר אַלץ אַריבערגעשטיגן.
די װעלט קוקט איצט צו עסטרײַך און צו דײַטשלאַנד,
און דאָרט זײט זי די מעטנשלעכקײט און שלום
װאָס האָט צען טױזנט פּליטים הײַנט באַגריסן.

מיר װעלן נישט פֿאַרגעסן די פֿאַרברעכן
אָבער די טובֿה צו װעלן מיר געדענקען.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s