אַ קופּלעט פֿאַר מײַן פֿאָלק

ס’װעט אונדזער פֿאָלק נישט אונטערגײן!
נאָר ס’ליגט אונדזער נשמה שױן אין דר’ערד.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s